ارسال تیکت

تیکت

مشترک گرامی تیکتینگ سرویس ، سیستم ارسال درخواست به واحد آی تی می باشد.

جهت ثبت تیکت (ارسال درخواست) و استفاده از تیکتینگ سرویس واحد آی تی فیوچر اسکای، در ناحیه کاربری خود ورود(لاگین) کرده یا در سایت ثبت نام نمایید.

Live Helpdesk

طراحی سایت آدرا وب