وب سایت

تعرفه ها وب سایت

وب سایت

پلن برنزی

1/5 میلیونتومان
 • فضای هاست 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 2 گیگابایت
 • اسکین عمومی
 • تعداد زبان : 1
 • سئو : ندارد
 • تعداد ایمیل : 1
 • فرم آنلاین : تماس با ما
 • گالری : عکس
 • تعدلد دامین 1
 • شبکه های اجتماعی : انجام با هزینه جداگانه

پلن طلایی

5 میلیونتومان
 • فضای هاست 3 گگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
 • اسکین سفارشی
 • تعداد زبان : 3
 • سئو : متوسط
 • تعداد ایمیل : 20
 • فرم آنلاین : فرم ساز پیشرفته
 • گالری : پیشرفته
 • تعداد دامین 3
 • شبکه های اجتماعی : انجام با هزینه جداگانه

پلن نقره ای

2 میلیونتومان
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 4 گیگابایت
 • اسکین اختصاصی
 • تعداد زبان : 2
 • سئو : پایه
 • تعداد ایمیل : 5
 • فرم آنلاین : تماس با ما و سفارش آنلاین
 • گالری : عکس و فیلم
 • تعداد دامین 1
 • شبکه های اجتماعی : انجام با هزینه جداگانه